It-Tnejn 18 ta’ Lulju filgħaxija l-Franġiskani li ser jieħdu sehem fiż-Żjara Franġiskana ltaqgħu għal mument ta’ formazzjoni u talb bejniethom. Patri Walter Vassallo, Koordinatur taż-Żjara Franġsiakana ta’ spjega fid-dettal ta’ kif se taħdem, il-programm u x’hinu l-irwol ta’ kull missjunarju fiż-Żjara ta’ din is-sena li ser issir fil-Parroċċa ta’ San Ġużepp Ħaddiem, B’Kara.

Wara l-parti teknika kien hemm ukoll mument ta’ formazzjoni. Il-laqgħa intemmet b’mument ta’ talb.